Noty Krček.cz

+420 605 904 017      

gabikrckova@seznam.cz

ABM Ars BoheMus

Naše vydavatelství /od r. 1992/ ABM Ars BoheMus nabízí notový materiál, CD a knihy z tvorby hudebního skladatele Jaroslava Krčka
a jeho úprav lidových písní jakožto jednoho z nejzasvěcenějších v této oblasti kultury.

Ilustrace a grafické úpravy vydaných materiálů vytváří Gabriela Krčková.

Jaroslav Krček

 Jaroslav Krček (1939), skladatel a dirigent je umělcem širokého záběru. Kompozici vystudoval na Pražské konzervatoři
u M.Kabeláče a dirigování u B.Lišky.
O Jaroslavu Krčkovi se dá říci, že je jedním z nejhranějších skladatelů současnosti. Jeho symfonická díla interpretují přední české orchestry (Česká filharmonie, Symf.orch.hl.m.Prahy FOK, PKF, Ostravská filharmonie, Brněnská filharmonie, Karlovarský symf.orchestr, Plzeňská filharmonie, se kterou svá díla nejen dirigoval, ale i nahrával. Byl šéfem
v Jihočeské filharmonii a také v komorním orchestru Istropolitana v Bratislavě).

Jako skladatel se dotýká všech žánrů tzv.vážné hudby. Napsal 9 symfonií, 11 mší, kantáty, oratoria,15 smyčcových kvartetů, koncerty pro hoboj, pro housle atd. Nejvíc výtvorů však komponoval pro svůj soubor Musica Bohemica, ať už jsou to prostě úpravy lidových písní, či zpracování historických anonymních předloh, nebo vokálně instrumentální skladby, které soubor interpretuje. Z tohoto množství repertoáru vytvořil i řadu zpěvníků
a sborníků. To byl tehdy v roce 1991 důvod k založení vlastního vydavatelství.

Jaroslav Krček je v posledních letech také žádaným upravovatelem děl jiných autorů. Vzhledem k mimořádnému citu a poučení
o instrumentaci se ujal např. úprav Mozartových árií z oper pro dechové trio
a zpěv, instrumentoval Dvořákovy Moravské dvojzpěvy, Martinů Písničky na jednu stránku nebo Janáčka lidové písně.